Odsávací profily NORFI pro průmyslové aplikace

Modulární systém, jednoduchost montáže, nutnost pohyblivého odsávání a odolnost umožňují také použít odsávací profily NORFI pro průmyslové aplikace.

Odsávací profily NORFI pro průmyslové aplikace.


Odsávací profily NORFI pro průmyslové aplikace

Také v průmyslových odvětvích je nutné v některých případech odsávat kouř, pachy, prach a plyny, které vznikají ve výrobních procesech. Konstrukční a provozní podmínky strojů a výrobních linek proto vyžadují instalaci takového odsávání, které umožní odsávat zplodiny z konkrétního místa a které je také schopné se pohybovat zároveň se strojem nebo podél výrobní linky. Odsávací profily NORFI pro průmyslové aplikace tento pohyb umožňují. Jsou to vysoce tuhé hliníkové kolejnice s vnitřním otvorem pro pohyb odsávaných spalin nebo znečištěného vzduchu.

Pro účely průmyslového odsávání jsou vhodné odsávací profily řady ALU (ALU-S, ALU 150, ALU 250, ALU 350)Na kolejnicovém odsávacím profilu se pohybuje odsávací vozík. Ten je spřažen s portálem nebo pohyblivou částí stroje a na který jsou napojena odsávací místa. Toto řešení umožňuje odsávat spaliny po celé délce výrobního procesu.


V případě požadavku na Vaši instalaci odsávacích profilů NORFI pro průmyslové aplikace nás prosím neváhejte kontaktovat.