ODSÁVÁNÍ SPALIN PRO HASIČE

Systémy odsávání spalin pro hasiče a ostatní vozidla IZS


Odsávání spalin pro hasiče jsou speciální typy odsáváních zařízení, které se pohybují zároveň s vozidlem integrovaného záchranného systému se zapnutou odsávací koncovkou k výfukovému potrubí a zároveň zabezpečují odsávání výfukových plynů při výjezdu z garáží. Systém odsávání spalin pro výjezdová stanoviště po-té odpojí koncovku od výfukového potrubí v místě výjezdu vypnutím elektromagnetu, automaticky nebo mechanicky.

Tyto systémy odsávání výfukových plynů se při výjezdu vozidel extrémně namáhají, a proto se na ně kladou velmi vysoké požadavky na odolnost a spolehlivost.


Nejpoužívanější typy odsávání výfukových plynů pro hasiče

Odsávání spalin pro hasiče

Kolejnice AMS

s automatickým systémem odepnutí koncovky mechanicky

Systém odsávání spalin pro hasiče využívá kolejnicový profil ALU s mechanickou hadicovou koncovkou, která umožňuje automatické odepnutí od výfukového potrubí. V době klidu neodebírá žádný proud.

Kolejnice TMS

s mechanickým odepnutím koncovky

Systém odsává výfukové plyny pomocí kolejnicového profilu TECHNORAIL s mechanickou hadicovou koncovkou, umožňující automatické odepnutí od výfukového potrubí. V době klidu neodebírá žádný proud.

Kolejnice TES

s elektromagnetickým odepnutím koncovky

Systém odsávání používá na kolejnicový profil TECHNORAIL. Umožňuje automatické odepnutí od výfukového potrubí pomocí odpojení elektromagnetu v místě výjezdu. V době klidu je připojen k elektrické síti, která udržuje aktivní elektromagnet, který zajišťuje stálou polohu odsávací koncovky v místě výfukového potrubí vozidla.

Kolejnice EMS

s elektromagnetickým odepnutím koncovky

Systém využívá profil EMS. Umožňuje automatické odepnutí od výfukového potrubí. V době klidu je připojen k elektrické síti, která udržuje aktivní elektromagnet.

Všechny typy odsávání výfukových plynů pro hasiče pracují v různých polohách výfukového potrubí vozidel (nahoře, dole, z boku, vpředu a vzadu). Můžeme také zpracovat odsávání dle speciálních požadavků.


Odsávání výfukových plynů NORFI pro letištní požární vozidla