ODSÁVÁNÍ SPALIN PRO LOKOMOTIVY

Odsávání výfukových plynů pro lokomotivy a drážní vozidla


Systémy odsávání výfukových plynů pro lokomotivy a drážní vozidla NORFI jsou svou velikostí jedinečná projektová řešení. Spalovací motory drážních vozidel produkují velké množství spalin, které je nutné odsát mimo vnitřní prostory budovy.

K tomuto účelu se používají různé velikosti odsávacích profilů ALU250, ALU350 a ALU LOCO . Různé umístění výfukového potrubí lokomotiv a ostatních drážních vozidel vyžadují návrh systému odsávání spalin na míru při zajištění univerzálnosti použití.


Systémy odsávání výfukových plynů pro lokomotivy a drážní vozidla

Prvky odsávání spalin pro lokomotivy

Nabídka NORFI není zaměřena pouze na garáže a depa. Naše zařízení se používají také v dílnách oprav dieselových lokomotiv a také ve zkušebnách.

Pro toto řešení je speciálně použitelná kolejnice typu ALU 250, ALU-350,  v železničních depech a zkušebnách je často používaná dvojitá i trojitá dráha. Odsávací vozíky jsou konstruovány tak, aby se vyrovnaly s velmi velkým množstvím výfukových plynů ze spalovacích motorů lokomotiv. Odsávací koncovky s velmi velkými průměry vdechových otvorů musí odsát velké množství plynů. Díky tomu, v mnoha případech, tyto aplikace využívají elektricky poháněné odsávací vozíky a ramena s dálkovým ovládáním pro snadnou manipulaci na zemi.


Odsávání spalin pro lokomotivy ve zkušebně

Odsávání spalin ve zkušebnách jsou systémy odsávání výfukových plynů s velkou odolností proti vysokým teplotám. Při testování vozidel jsou prvky odsávání dlouhodobě vystaveny extrémním teplotám.


Systémy odsávání výfukových plynů pro lokomotivy a drážní vozidla