PROFIL SPOLEČNOSTI

Profil společnosti JMT solution


Společnost JMT solution byla založena na jaře v roce 2013. Seznam rozsahu činností a služeb, kterými se zabýváme popisuje náš profil společnosti JMT solution. Na základě několika úspěšně provedených instalací získala naše společnost zastoupení německého výrobce odsávání výfukových plynů, pachů, dýmů, prachu a kouře ze svařování NORFI pro Českou republiku a Slovensko. Již od svého založení se zabývá také dodávkou a servisem procesních čerpadel a míchadel v průmyslových aplikacích.

Rozsah služeb společnosti JMT solution:

  • Řešení odsávání spalin, odsávání výfukových plynů, odsávání spalin, odsávání prachu a kouře.
  • Dodávka procesních čerpadel a míchadel v průmyslu.
  • Opravy údržba a renovace.

Řešení odsávání spalin


Technologie – dodávka čerpadel a míchadel v průmyslu


Opravy, údržba a renovace

  • Dodávka náhradních dílů pro průmyslová čerpadla a míchadla.
  • Renovace mechanických ucpávek.
  • Opravy a renovace náhradních dílů s ohledem na životnost.
  • Renovace a opravy sýpek, žlabů, šnekových dopravníků, a ostatních dílů a povrchů opotřebených abrazí a korozí.
  • Laserové ustavování souososti soustrojí.
  • Servis čerpadel a míchadel.
  • Servis a opravy systémů odsávání spalin, odsávání výfukových plynů, odsávání prachu a kouře.