ODSÁVÁNÍ PRO ARMÁDU

Odsávání výfukových plynů pro armádní vozidla

NORFI - Military Line Odsávání výfukových plynů pro armádní vozidla

Odsávání výfukových plynů pro armádní a bojová vozidla

Vytvořili jsme komplexní řadu produktů NORFI – Military pro odsávání výfukových plynů pro armádní a bojová vozidla. Instalace NORFI – Military Line jsou dostupné v několika produkčních verzích přizpůsobených specifickým technickým a provozním podmínkám vojenské techniky. V kombinaci s projekčními a montážními službami zajišťuje NORFI realizaci v každé fázi projektu.

Produktová řada NORFI – Military Line je vytvořena pro použití ve vojenských objektech, kde je nutné odsávat výfukové plyny motoru přímo z výfuku bojových vozidel. Jsou to například tanky, obrněné transportéry, dělostřelecká a taktická vozidla, nákladní automobily, generátory nebo jiné typy vojenské techniky. Vzhledem k jejich aplikaci rozlišujeme dva hlavní typy řešení.


Systém odsávání AR se používá pro jedoucí a stojící vozidla

Odsávací systém AR se používá pro jedoucí a stojící vozidla. Odsávání výfukových plynů pro armádní vozidla

Pro odsávání výfukových plynů z jedoucích vozidel doporučujeme lineární výfukové systémy typu AR. Jedná se o instalaci založenou na systému AR kolejnicového kanálu, ve kterém se sběrný systém výfukových plynů z výfuku vozidla pohybuje po celé délce kolejnicového kanálu. Jedná se o pohyblivý bod, na který jsou napojeny vývody výfukového systému vojenské techniky.


Systém odsávání DOT se používá pro zaparkovaná vozidla

Odsávací systém DOT se používá pro zaparkovaná vozidla. Odsávání výfukových plynů pro armádní vozidla.

Tento druh instalace odsávacího bodu DOT dobře funguje v případě stacionárních dílenských stanic. Jedná se o instalaci založenou na systémech, ve kterých je systém odsávání výfukových plynů z výfuku vozidla pevným bodem v prostoru (dílna, budova, hala). Na něj navazuje vyústění výfukových systémů vojenské techniky. Je k dispozici také ve verzi instalované pod podlahou nebo v mobilní verzi, v podobě kompaktního odsavače výfukových plynů na pojízdném podvozku.


Kompatibilita

Koncovky a adaptéry NORFI jsou v současnosti kompatibilní těmito vozidly:

  • Tanky T-72, PT-91, K2 Black Panther, Leopard 2A4/2A5, Leopard Power-Pack
  • Technická vozidla WZT-2, WZT-3
  • Dělostřelecká vozidlá 2S1 Gvozdika (Karafiát), M120 Rak
  • Transportéy BWP-1, MTLB, KTO Rosomák a další.

Instalovaná koncovka na bojovém vozidle. Odsávání výfukových plynů pro armádní vozidla.

Různorodost vojenské techniky úzce souvisí s různými tvary vývodů výfukového systému. Spojení mezi výstupem výfuku daného vojenského vozidla a instalací odsávání zajišťuje vhodná sací koncovka / adaptér. Každé vojenské vozidlo muže obsahovat jiný typ vývodu. Proto nabídka NORFI obsahuje koncovky a adaptéry určené pro všechna vojenská vozidla. Oddělení technického vývoje NORFI přijímá individuální objednávky na konkrétní vozidla a realizuje je dle potřeb zákazníků.
Koncovku / adaptér nainstalujeme na vojenské vozidlo a následně k němu připojíme systém sběru výfukových plynů vozidla. Pro zajištění rychlé práce se systémy odsávání výfukových plynů mají všechna technická řešení rychlospojky kompatibilní s konektory na koncovkách / adaptérech.

Ukázkové fotografie koncovek / adaptérů navržených a vyrobených společností NORFI:

Norfi - koncovka PT 72 91Norfi - koncovka LeopardNorfi - koncovka BVP1Norfi - koncovka 2S1 Gvozdika


NORFI metoda pro odstraňování oleje z výfukových plynů armádních vozidel

Odsávání výfukových plynů pro armádní a bojová vozidla. NORFI separator
Pro servis vozidel, jejichž motory vypouštějí velké množství oleje spolu s výfukovými plyny, vyrábíme před-separátory oleje řady SF-300. Jedná se o technická zařízení s dvoustupňovým odlučováním a zachycováním větších částic oleje unikajícího s výfukovými plyny z výfukového systému motoru. Jednotka SF-300 je dostupná v základní verzi nebo rozšířená o automatizační prvky.