PROFIL SPOLEČNOSTI

Profil společnosti JMT solution


Seznam rozsahu činností a služeb, kterými se zabýváme popisuje nás profil společnosti JMT solution. Společnost byla založena na jaře v roce 2013. Ještě v témže roce získala zastoupení německého výrobce odsávání výfukových plynů, pachů, dýmů, prachu a kouře ze svařování NORFI pro Českou Republiku a Slovensko. Naše služby máme rozděleny do třech pracovních okruhů:

  • Řešení odsávání spalin.
  • Dodávka čerpadel a míchadel v průmyslu.
  • Opravy údržba a renovace.

Řešení odsávání spalin


Technologie – dodávka čerpadel a míchadel v průmyslu


Opravy, údržba a renovace

  • Dodávka náhradních dílů pro průmyslová čerpadla a míchadla.
  • Opravy mechanických ucpávek.
  • Opravy a renovace náhradních dílů s ohledem na životnost.
  • Opravy a renovace sýpek, žlabů, šnekových dopravníků, a ostatních dílů a povrchů opotřebených abrazí a korozí.
  • Laserové ustavování souososti soustrojí.
  • Servis čerpadel a míchadel.
  • Opravy a servis systémů odsávání spalin.