ODSÁVÁNÍ SPALIN PRO LOKOMOTIVY

Odsávání výfukových plynů pro lokomotivy a drážní vozidla


Systémy odsávání výfukových plynů pro lokomotivy a drážní vozidla NORFI jsou svou velikostí jedinečná projektová řešení. Spalovací motory drážních vozidel produkují velké množství spalin, které je nutné odsát mimo vnitřní prostory budovy.K tomuto účelu je možné použít odsávací profily ALU250, ALU350 a ALU LOCO . Různá umístění výfukového potrubí lokomotiv a ostatních drážních vozidel vyžadují návrh systému odsávání spalin na míru při zajištění univerzálnosti použití.
Systémy odsávání výfukových plynů pro lokomotivy a drážní vozidla

Prvky odsávání spalin pro lokomotivy

Nabídka NORFI není zaměřena pouze na garáže a depa. Naše zařízení jsou používána v dílnách oprav dieselových lokomotiv a také ve zkušebnách.Pro toto řešení je speciálně použitelná kolejnice typu ALU 250, ALU-350,  v železničních depech a zkušebnách je často používaná dvojitá i trojitá dráha. Odsávací vozíky jsou konstruovány tak, aby se vyrovnaly s velmi velkým množstvím výfukových plynů ze spalovacích motorů lokomotiv. Odsávací koncovky s velmi velkými průměry vdechových otvorů musí odsát velké množství plynů. Díky tomu, v mnoha případech, tyto aplikace využívají elektricky poháněné odsávací vozíky a ramena s dálkovým ovládáním pro snadnou manipulaci na zemi.

Odsávání spalin pro lokomotivy ve zkušebně

Odsávání spalin ve zkušebnách jsou jsou systémy odsávání výfukových plynů s velkou odolností proti vysokým teplotám. Při testování vozidel jsou prvky odsávání dlouhodobě vystaveny extrémním teplotám.
Systémy odsávání výfukových plynů pro lokomotivy a drážní vozidla