ODSÁVÁNÍ PRO HASIČE

Odsávání výfukových plynů pro hasičská a záchranná vozidla


Odsávání výfukových plynů pro hasičská a záchranná vozidla jsou speciální typy odsáváních zařízení pro odsávání spalin, která jsou určena pro výjezdová stanoviště integrovaného záchranného systému s automatickým odpojením od výfukového potrubí v místě výjezdu a jsou na ně kladeny speciální požadavky .

Nejpoužívanější typy odsávání výfukových plynů pro hasiče

Odsávání pro hasiče

Kolejnice AMS

s automatickým systémem odepnutí koncovky mechanicky

Systém využívá kolejnicový profil ALU s mechanickou hadicovou koncovkou, umožňující automatické
odepnutí od výfukového potrubí. V době klidu neodebírá žádný proud.

Kolejnice TMS

s mechanickým odepnutím koncovky

Systém je postaven na kolejnicovém profilu TECHNORAIL s mechanickou hadicovou koncovkou,
umožňující automatické odepnutí od výfukového potrubí. V době klidu neodebírá žádný proud.

Kolejnice TES

s elektromagnetickým odepnutím koncovky

Systém je postaven na kolejnicovém profilu TECHNORAIL. Umožňuje automatické odepnutí od výfukového potrubí. V době klidu je připojen k elektrické síti, která udržuje aktivní elektromagnet.

Kolejnice EMS

s elektromagnetickým odepnutím koncovky

Systém využívá profil EMS. Umožňuje automatické odepnutí od výfukového potrubí. V době klidu je připojen k elektrické síti, která udržuje aktivní elektromagnet.

Všechny typy odsávání pro hasiče umožňují instalaci pro různé polohy výfukového potrubí (nahoře, dole, z boku, vpředu a vzadu). Je také možné zpracovat odsávání dle speciálních požadavků.


Odsávání výfukových plynů NORFI pro letištní požární vozidla